RipIt4Me Logo RipIt4Me
Hem                       Ladda Ner                       Guide                       FAQ                       ForumRipIt4Me Version 1.6.9.0


Ett enkelt sätt att säkerhetskopiera dina kopieringsskyddade DVD skivor!

Det här är ett gratisprogram som hjälper dig med att säkerhetskopiera dina kopieringsskyddade DVD skivor.

Nyligen släppta DVD skivor är väldigt ofta utrustade med ett starkare kopieringsskydd - som t ex ARccOS™ och RipGuard DVD - kopieringsskydd som program som DVD Shrink eller DVD Decrypter har problem med att hantera.

Med hjälp av RipIt4Me, så blir det väldigt enkelt att rippa sådana här DVD skivor. Programmet är helautomatiskt och Wizarden hjälper dig igenom de olika stegen. Det finns också en äkta "1-Klick" metod som utför alla nödvändiga steg automatiskt för dig.
.Den nuvarande versionen är 1.6.9.0 och du kan ladda ner programmet från RipIt4Me's Nerladdningshemsida.


Hur programmet fungerar

RipIt4Me använder DVD Decrypter som rippningsmotor och FixVTS för att städa upp de rippade filerna.

Det ska inte behöva ta mycket mer tid för dig att använda den här metoden än om du hade använt enbart DVD Decrypter för sig själv.

I korthet:

 1. Starta RipIt4Me.
 2. Sätt in din original DVD som du vill säkerhetskopiera i din DVD läsare/brännare.
 3. DVDn kommer att rippas till din hårddisk.
 4. Efter rippningen, kommer RipIt4Me att städa upp DVDn och, om nödvändigt, ta bort de dåliga cellerna från VOB filerna, ta bort eventuella falska titelset och fixa pekarna genom att köra FixVTS.
 5. När det här är gjort, så kan du välja att låta RipIt4Me göra så att din DVD startar med den första giltiga menyn.
 6. Till slut, så kommer RipIt4Me att öppna de rippade filerna i DVD Shrink för dig.


Vad är nytt i den senaste versionen?


Erkännanden

Ett stort "tack" till alla personer som är involverade i det här projektet - ni vet vem ni är.


Den här Guiden

Den här guiden är indelad i fyra sektioner:

1. Installation

2. Använda RipIt4Me 

3. Inställningar

 • 3.1 Allmänna alternativ
  • 3.1.1 Leta efter uppdateringar vid start
  • 3.1.2 Kontrollera DVD Decrypter vid uppstart
  • 3.1.3 Töm mapp före rippning
  • 3.1.4 Rippa JACKET_P mappen
  • 3.1.5 Rippningssätt
  • 3.1.6 Spara loggarna efter rippningen
  • 3.1.7 Gränssnittsspråk
  • 3.1.8 Spelarinställningar
 • 3.2 Avancerade alternativ
  • 3.2.1 Ta bort skyddade celler
  • 3.2.2 Ta bort små celler
  • 3.2.3 Ta bort värdelösa menyceller
  • 3.2.4 Hoppa över irriterande PGCs
  • 3.2.5 Ta bort sista VTS om det behövs
  • 3.2.6 Rensa falska VTS om det behövs
  • 3.2.7 BOV: Skanna celler mindre än # sek.
  • 3.2.8 BOV: Skanna alla # VOBU
 • 3.3 1-Klick Metod
  • 3.3.1 Kör FixVTS efter rippningen
  • 3.3.2 Kör DVD Shrink efter rippningen
  • 3.3.3 Koppla bort RCE varningen
 • 3.4 FixVTS inställningar
  • 3.4.1 Kör alltid FixVTS på hela DVDn
  • 3.4.2 Ta bort orefererad video
  • 3.4.3 Behandla i samma mapp
 • 3.5 Ljud- och målmappsalternativ
  • 3.5.1 Spela ljud efter rippningen
  • 3.5.2 Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn
 • 3.6 Sökvägar till programmen
 • 3.7 Kopiera IFO filerna
4. Verktygsinställningar


OBS 1: Ha inga "on-the-fly" dekrypteringsprogram, som DVD43, DVD Region+CSS Free eller AnyDVD igång i bakgrunden när du använder RipIt4Me och när du rippar DVDn med DVD Decrypter.

OBS 2: Om du har automatisk uppspelning (auto play) aktiverat eller den insatta DVDn automatiskt startar ett annat program - stäng av det innan du använder RipIt4Me. Det kommer bara att skapa problem för dig. Du kan läsa i den här guiden - Stäng av den automatiska CD-ROM uppspelningen - om hur du gör det här.

OBS 3: RipIt4Me kommer att ändra några av dina standardinställningar i DVD Decrypter för att försäkra sig om att de är rätt inställda för att rippa skyddade DVD skivor. De ändrade inställningarna ska inte orsaka några problem för dig när du rippar andra DVD skivor. Originalinställningarna är återställda omedelbart efter rippningen. Se FAQ 27.

OBS 4: Din skärminställning ska vara inställd för 1024 x 768 och högre för bästa resultat.

OBS 5: Fått ett problem? Läs FAQ sidan först och om inte det hjälper dig, använd Forumet.


1. Installation

De hör programmen måste vara installerade på din dator:

Alla program som behöver installeras är gratisprogram.
 
 • DVD Decrypter version 3.5.4.0  Om du inte har den sista versionen 3.5.4.0 av DVD Decrypter installerad - ladda ner och installera det först. Du kan ladda ner det här.

   
 • DVD Shrink version 3.2  Frivillig installation. Används för att verifiera slutresultatet av rippningen och städningsfaserna. Du kan ladda ner DVD Shrink här.

   
 • FixVTS version 1.6.0.3  FixVTS används i städningsfasen. Med hjälp av det här programmet, så kan du städa upp den röra som skapats av ARccOS eller RipGuard kopieringsskyddet. Om du inte gör den här städningen, så kan du få ett felmeddelande när du försöker öppna upp filerna i DVD Shrink.

  Om du inte har det här programmet installerat, så kan du ladda ner det från FixVTS's hemsida. Den senaste versionen är 1.6.0.3.

  Den första gången som RipIt4Me körs, så kommer det att be dig att lokalisera FixVTS.exe. RipIt4Me kommer att komma ihåg sökvägen i fortsättningen. (Det är bäst om du installerar programmet i C:\Program\RipIt4Me som är standardmappen).

  Om din version av FixVTS inte är den senaste, så kommer RipIt4Me att meddela dig på detta.  När du trycker på "Ja" knappen, så kommer RipIt4Me att öppna FixVTS's hemsida så att du kan ladda ner den senaste versionen. Den kommer också att öppna upp mappen där du har din nuvarande version sparad av FixVTS.

  Allt som du behöver göra nu, är att extrahera (unzippa) den nerladdade FixVTS versionen och spara FixVTS.exe i mappen (bara skriv över den befintliga versionen).   
 • RipIt4Me  Hur du installerar RipIt4Me:

   
  1. Skapa en tom mapp någonstans på din hårddisk. Jag föreslår "C:\Program\RipIt4Me".

    
  2. Spara den nerladdade RipIt4Me.exe filen i mappen som du skapade i steg 1.

   Om du inte redan har ett extraherings/unzip program för .zip filer, så kan du använda det här gratisprogrammet:  

  3. När det finns en uppdatering av RipIt4Me, så kommer du att få ett meddelande om detta. Ladda ner uppdateringen, unzippa den och dra EXE filen in i din RipIt4Me mapp (som kommer att öppnas åt dig), och skriv över den nuvarande RipIt4Me.exe filen. Se också sektion 3.1.1 i den här guiden.


  OBS: Det enklaste sättet att installera och konfigurera den senaste versionen av RipIt4Me och FixVTS på rätt sätt är att använda RipIt4Me's installationsprogram. Klicka här för att ladda ner den.

Åter till Index2. Använda RipIt4Me


OBS: Det är bäst att köra RipIt4Me som "Dator Administratör". Körning från ett "Begränsat" konto kan betyda att Microsofts SPTI gränssnitt inte är tillgängligt för dig.

Det finns två metoder i programmet som du kan använda - Wizard Metoden och 1-Klick Metoden.Wizard Metoden ger dig lite mer information under körningen och låter dig hoppa över en del av stegen om du redan har kört dem (t ex rippningen).
 
 • 2.1     Wizard Metoden

  Wizarden kommer att guida dig igenom de olika stegen som är nödvändiga så att du kan säkerhetskopiera din DVD.

   
 • 2.2     1-Klick Metoden

  En äkta 1-klick rippningsmetod. Gör samma sak som wizarden, men du behöver bara ange platsen där du vill att dina säkerhetskopierade filer ska sparas. Sedan kan du låta programmet automatiskt köra de olika stegen tills dess att DVDn öppnas upp i DVD Shrink för dig.


2.1 Wizard Metoden
 
 1. Starta RipIt4Me.

  Du kommer nu att få se programmets huvudfönster:   
 2. Sätt i original DVDn i din DVD läsare/brännare.

  Behåll DVDn insatt under hela körningen med det här programmet.

   
 3. Tryck på knappen för att starta körningen.


 4. Om du ser ett varningsmeddelande om att du använder en gammal version av FixVTS, så måste du uppdatera den. Du kan läsa mer om denna installation i sektion 1 under avsnittet om FixVTS.


   
 • Steg 1 - Välj DVD att rippa från, målmapp och rippningssätt  RipIt4Me kommer att förse dig med information om DVDns storlek, filmen, om den är episodisk eller inte och annan information som kan hjälpa dig att välja rippningssätt.
   
  1. Ändra ditt rippningssätt (om önskat).

   Du har fyra sätt som du kan rippa DVDn på. Ditt standardval, som är angivet i Inställningarna kommer redan att vara förvalt. Du kan välja ett annat rippningssätt för den här rippningen genom att ändra val i listan.
    
   • Hela DVDn

    Det här alternativet kommer att rippa hela DVDn i fil läge. Du kommer att få en videomapp med IFO, BUP och VOB filer på din hårddisk.

   •  
   • Bara filmen

    Det här kommer bara att rippa filmen för dig. Rippen kommer att ha samma struktur som en DVD Shrink "re-authored" DVD och, om den ryms på en DVD-5, så kan du bränna den utan att behöva göra någonting mer.

    Du ska inte använda det här rippningssättet på episodiska skivor, eftersom bara det största titelsetet på skivan kommer att rippas, och du kommer därför inte att rippa de övriga episoderna.

    I det här rippningsläget, så kan du också använda alternativet att sätta önskade ljud - och undertextströmmar som visas nedan.    Välj de ljud- och undertextströmmar som du vill spela när DVDn startar. För att verkligen aktivera den önskade undertextströmmen, så måste du markera alternativet "Aktiverad". I det här exemplet, så kommer engelskt 6 kanals Dolby (AC3) ljud och svenska undertexter att spelas upp.

    Om du planerar att använda DVD Shrink (eller något annat förminskningsprogram), så kan du hoppa över den här inställningen och istället sätta strömmarna i det programmet. Men om du planerar att bränna direkt, så kan det vara bra att sätta de ljud- och undertextströmmar som ska spelas. Det här är särskilt användbart om du behöver aktivera en undertext som visas på utländska filmer.

    • OBS: Att välja en standardström betyder inte att de ej valda strömmar tas bort från VOB filerna.

     
   • Filmen och menyer

    Det här rippningssättet kommer att rippa den VTS som innehåller filmen (igen, var försiktig med episodiska DVD skivor) och alla menyer, samt tömma alla andra VTS. Det här är särskilt användbart om du vill behålla menyerna för att komma åt kapitel/undertexter, men inte vill behålla extramaterial/förhandsvisningar t ex.

    • OBS: I både "Bara filmen" och "Filmen och menyer" rippningssätten, och om din DVD har både en bredskärms och fullskärms version, så kommer RipIt4Me att låta dig välja vilken version som du vill rippa som visas nedan. I rippningssättet "Bara filmen", så kan du också välja de ljud och undertext strömmar som du vill ska spelas som standard (se ovan).


     
   • ISO

    Det här rippningssättet kommer att rippa hela DVDn till en ISO fil. Det här är användbart om du vill göra en 1:1 kopia av original DVDn, särskilt på DVD skivor som inte är ARccOS or RipGuard skyddade. Allt du behöver göra är att rippa till en ISO fil och sedan bränna ISO filen till en tom skiva.

    RipIt4Me kommer att berätta för dig i den nedre delen av ovanstående fönster om din DVD är en single- eller dual-layer skiva.

    Det är rekommenderat att använda ImgBurn för att bränna dina DVD skivor. Du behöver bara dubbelklicka på MDS filen som skapades under rippningen för att bränna ISO filen med ImgBurn.

    För ARccOS eller RipGuard DVD skyddade DVD skivor, så ska du inte försöka at öppna ISO filen i DVD Shrink för behandling - det kommer bara att ge dig konstiga resultat eftersom ingen filstädning har gjorts. Om du vill använda DVD Shrink eller något annat behandlingsprogram före bränningen, använd i så fall de andra rippningssätten.

    
  2. Välj DVD att rippa från.

   Ändra den föreslagna enheten, om det behövs.

    
  3. Välj målmappen för din rippning.

   Om du har aktiverat inställningen att "Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn", så kommer det här fältet redan att ha fyllts i. Du kan bara klicka på "Nästa" för att acceptera förslaget.

   Eller, du kan också skriva in en annan sökväg i fältet "Målmapp" eller bläddra till en annan mapp som du vill spara de rippade filerna till.

   Om skriver in en ny sökväg på raden för en mapp som ännu inte har skapats på hårddisken, så kommer RipIt4Me automatiskt att skapa den mappen för dig.

   • OBS: Om du får ett "Kunde inte skapa mapp för rippningen" meddelande, vänligen gå till denna FAQ.
   När du har valt mappen, tryck på 'OK' knappen.


  4. Tryck nu på knappen för att gå till nästa steg.


   • OBS: Om du väljer en mapp som inte är tom, så kommer RipIt4Me att uppmärksamma dig på detta med ett pop-up fönster och fråga dig om du vill skriva över de nuvarande filerna som finns i den mappen   
 • Steg 2 - Skapa PSL filen  Den här filen behövs för att berätta för DVD Decrypter hur den ska rippa din DVD.
   
  1. Tryck på knappen för att starta skapandet av PSL2 filen.


   
 • Steg 3 - Rippa med PSL filen


   
  1. Tryck på knappen för att starta rippningen.

   DVD Decrypter kommer nu att startas av wizarden.   Om allting fungerade som det ska, så kommer DVD Decrypter att rapportera att det har importerat RipIt4Me.psl filen.

    
  2. Tryck på 'OK' knappen.

    
  3. Tryck på den här ikonen för att starta rippningen.

   DVD Decrypter kommer nu att rippa filerna till din hårddisk.   
 • Steg 3b - Städning av IFO filerna  Se sektion 3.2 i den här guiden för en diskussion rörande de olika alternativen.
   
  1. Tryck på 'Utför!' knappen.

   • OBS: Om du ser det här fönstret, så har du kanske en smutsig, skadad eller repig DVD (eller t o m en dålig pressning).    Du bör välja alternativet "Ja" och sedan försöka att rengöra skivan och sedan göra en ny körning med RipIt4Me.    Efter det att du har rengjort skivan, sätt in den igen och sedan tryck på "OK" knappen. RipIt4Me kommer nu att försöka rippa de återstående filerna igen. Om det lyckas med det här, så kommer den att fortsätta med de återstående stegen. Om inte, så kommer du att sluta med det här felmeddelandet:    Om RipIt4Me har upptäckt en skadad skiva och du trots detta väljer att utföra städningen genom att välja "Nej" ovan, så rekommenderas du att bränna DVD till en RW skiva först för att se om du kan hitta några uppspelningsproblem. Det mest troliga problemet i ett sådant fall bör vara att en del av videon saknas.
 •   
   
 • Steg 4 - Städa VOB filerna med FixVTS  Klicka på "Behandla med FixVTS". FixVTS kommer nu att behandla alla titelset för att korrigera DVDns struktur så att den kan öppnas upp i DVD Shrink. Om du inte har alternativet "Kör alltid FixVTS på hela DVDn" markerat i inställningarna, så kommer FixVTS bara att behandla de titelset som behöver städas, och detta gör körningen märkbart snabbare.

  Du kan alltid först göra ett test för att se om DVDn öppnar upp i DVD Shrink först. Om den gör det, så ska det inte finnas något behov av att köra FixVTS.

  För en diskussion om vad de två alternativen gör, se sektion 3.4 i guiden.


  Tryck på knappen.   
  • OBS: Första gången som du använder RipIt4Me, så kanske det frågar dig om var du har installerat FixVTS programmet.   Bläddra till platsen och dubbelklicka på FixVTS.exe filen.

    
   
 • Steg 5 - "Hoppa Till Meny"  Den här funktionen kommer att hoppa över allt skräp som finns innan den första riktiga menyn (egentligen till den första menyn som har knappar), så när du sätter i din DVD, så kommer den att hoppa direkt till den menyn. De allra flesta gångerna, så kommer du att komma till huvudmenyn, men ibland, så kanske du får se en språkvalsmeny först.

  Klicka på knappen. Följande fönster kommer att visas:  Klickar du på "Ja" så kommer varierande kommandon att läggas till i IFO filerna, för att exakt återge DVDns struktur som den har vid den första menyn som har fungerande knappar. Huvudfönstret i RipIt4Me kommer att berätta för dig när det här är klart (ska bara ta någon sekund).

  Du kan prova resultatet i en mjukvaruspelare. Om du inte tycker om resultatet, så kan du ångra körningen. Kopiera bara tillbaka IFO filerna från "PreSkipToMenuBackup" mappen tillbaka till din målmapp.

  • Viktigt: För att den här funktionen ska fungera korrekt, så är det viktigt att du ställer in din virtuella spelare innan du använder den här funktionen. Se sektion 3.1.8 i guiden.


  • Den här funktionen är inte tillgänglig i rippningssättet "Bara filmen" (eftersom det inte finns några menyer), inte heller är den tillgänglig i rippningssättet ISO (eftersom en ISO bara läses och ingen behandling sker efter rippningen).


  • Vid sällsynta tillfällen så kommer inte den här funktionen att fungera, p g a DVDns struktur (om den första menyn är i en titel och inte är i starten av den titeln).

    

 • Steg 6 - Öppna med DVD Shrink

  Det här är det sista steget i Wizard Metoden och kan användas för att på ett enkelt sätt kontrollera att allting är ok eller för att starta krympningsprocessen.

  Tryck på knappen.

  Om du inte ännu har kört FixVTS och DVDn har skyddade celler, så kommer det här meddelandet att visas, att du först behöver köra FixVTS.  Efter det att FixVTS är färdig med sitt jobb, så kommer filerna att kunna öppnas i DVD Shrink. • Tryck på knappen.

  Om du har aktiverat inställningen "Spara loggarna efter rippningen" i RipIt4Me's inställningar, så kommer nu DVD Decrypter.log, RipIt4Me.log och de tillfälliga filerna att flyttas från VIDEO_TS mappen till en mapp i din RipIt4Me application data mapp.  Du kan läsa mer om den här funktionen och hur du ändrar den i sektion 3.1.6 i guiden.

Åter till Index2.2   1-Klick Metoden
 
 1. Starta RipIt4Me.

  Du kommer nu att få se programmets huvudfönster:   
 2. Sätt in din original DVD i din DVD läsare/brännare.

  Behåll DVDn insatt under hela körningen med det här programmet.

   
 3. Tryck på knappen för att starta körningen.


 4. Om du ser ett varningsmeddelande om att du använder en gammal version av FixVTS, så måste du uppdatera den. Du kan läsa mer om denna installation i sektion 1 under avsnittet om FixVTS. • Steg 1 - Välj DVD att rippa från, målmapp och rippningssätt (och Hoppa Till Meny)  RipIt4Me kommer att förse dig med information om DVDns storlek, filmen, om den är episodisk eller inte och annan information som kan hjälpa dig att välja rippningssätt.

   
  1. Ändra ditt rippningssätt (om så önskas).

   Du har fyra sätt som du kan rippa DVDn på. Ditt standardval, som är angivet i Inställningarna kommer redan att vara förvalt. Du kan välja ett annat rippningssätt för den här rippningen genom att ändra i listan.
    
   • Hela DVDn


   • Filmen och menyer


   • Bara filmen


   • ISO


   De här rippningssätten är förklarade mer i detalj här.


  2. FixVTS inställningar.

   För en diskussion om vad de olika inställningarna för FixVTS kommer att göra, se sektion 3.4 i guiden. Generellt sett, så är det en bra ide att låta alla tre alternativen vara markerade.


  3.  
  4. Välj DVD enhet att rippa från.

   Ändra den föreslagna enheten, om det behövs.

    
  5. Välj målmappen för din rippning.

   Om du har aktiverat inställningen att "Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn", så kommer det här fältet redan att ha fyllts i. Du kan bara klicka på "Nästa" för att acceptera förslaget.

   Eller, du kan också skriva in en annan sökväg i fältet "Målmapp" eller söka efter en annan mapp som du vill spara de rippade filerna till.

   Om skriver in en ny sökväg på raden för en mapp som ännu inte har skapats på hårddisken, så kommer RipIt4Me automatiskt att skapa den mappen åt dig.

   • OBS: Om du får ett "Kunde inte skapa mapp för rippningen" meddelande, vänligen gå till denna FAQ.
   När du har valt mappen, tryck på 'OK' knappen.


  6. Valfritt - Gör så att din DVD hoppar till meny när den sätts in i DVD spelaren.

   Avgör om du vill att DVDn ska starta med den första giltiga menyn (hoppar över allt skräp som spelas före den menyn).

   Om du vill använda den här funktionen, ställ först in dina spelarinställningar i inställningarna. Se sektion 3.1.8


  7. Tryck nu på knappen för att starta körningen.

   Det här kommer att starta DVD Decrypter och rippningsprocessen automatiskt och till slut så kommer DVD Shrink att startas åt dig.

   • OBS: Om du väljer en mapp som inte är tom, så kommer RipIt4Me att uppmärksamma dig på detta med ett pop-up fönster och fråga dig om du vill skriva över de nuvarande filerna som finns i den mappen.
 • Steg 2 - Spara loggarna

   Om du har aktiverat inställningen "Spara loggarna efter rippningen" i RipIt4Me's inställningar, så kommer nu DVD Decrypter.log, RipIt4Me.log och de tillfälliga filerna att flyttas från VIDEO_TS mappen till en mapp i din RipIt4Me application data mapp.   Du kan läsa mer om den här funktionen och hur du ändrar den i sektion 3.1.6 i guiden.

Åter till Index


3. InställningarNormalt ska du inte behöva att ändra några av standardinställningarna. Om du inte vet vad du ska göra, låt de vara som de är.

Du kan alltid återställa dina inställningar till standardinställningarna genom att klicka på "Standard" knappen.

Men du bör kontrollera att dina spelarinställningar är inställda, om du önskar att använda "Hoppa Till Meny" funktionen.


3.1 Allmänna alternativ

 

 • 3.1.1 Leta efter uppdateringar vid start

  Om du aktiverar det här alternativet, så kan du vara säker på att alltid ha den senaste versionen av RipIt4Me installerad. Varje gång som programmet startas, så kommer den här kontrollen att göras.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

  Du kan också använda huvudmenyn i RipIt4Me för att manuellt kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig.  Du kommer att få se något av dessa fönster:
   
  • Ingen uppdatering tillgänglig


    
  • Uppdatering tillgänglig   Om det finns en ny version tillgänglig, ladda ner den och efter att du har unzippat den, installera .EXE filen över den gamla versionen.

   

 • 3.1.2. Kontrollera DVD Decrypter vid uppstart

  I några mycket sällsynta tillfällen när du har version 3.5.4.0 av DVD Decrypter installerat, så kanske RipIt4Me varnar dig med det följande meddelandet varje gång du använder programmet.  I de flesta tillfällen så kommer en ominstallation av DVD Decrypter ver 3.5.4.0 att lösa det här problemet, men på vissa system så kan det fortsätta att dyka upp. För att stänga av det här meddelandet, avaktivera alternativet "Kontrollera DVD Decrypter vid uppstart".

  RipIt4Me kommer att fungera utan problem även om du skulle råka ut för det här meddelandet när du startar programmet så länge som du har ver 3.5.4.0 av DVD Decrypter installerat.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.1.3 Töm mapp före rippning

  Om aktiverad, så kommer det här alternativet att automatiskt att radera alla filer i den valda målmappen om den inte är tom. RipIt4Me kommer bara att radera dessa filtyper: VOB, IFO, BUP, LOG, PSL och TXT.

  Standardinställning är 'aktiverad'. • 3.1.4 Rippa JACKET_P mappen

  En del DVD skivor har en mapp med namnet JACKET_P som innehåller olika bilder av DVDns omslag. De här bilderna kan visas på en del spelare när uppspelningen är stoppad. Markera det här alternativet om du vill rippa den här (vanligtvis lilla) mappen, som kommer att rippas till målmappen (till samma nivå som VIDEO_TS mappen). Observera att förminskningsprogram ignorerar den här mappen, så för att bränna den så behöver du kopiera över den till den slutgiltiga mappen.

  Mer information om JACKET_P bilder kan hittas här.

  Standardinställning är 'avaktiverad'. • 3.1.5 Rippningssätt

  Här ställer du in ditt standard rippningssätt. Välj antingen Hela DVDn (standard), Filmen + Menyer, Bara filmen, eller ISO. De här är förklarade mer i detalj i Steg 1.

  Vad du än sätter som standard rippningssätt här så kan du alltid ändra till ett annat rippningssätt genom att välja det i stället i Steg 1.

  Standardinställning är 'Hela DVDn'. • 3.1.6 Spara loggarna efter rippningen

  Efter att körningen är klar, så har du möjligheten att välja om du vill flytta DVD Decrypter.log, RipIt4Me.log och de tillfälliga filerna ut från VIDEO_TS mappen. I så fall kommer de att flyttas till en (gömd) mapp här: C:\Documents and Settings\<Ditt Användarnamn>\Application Data\RipIt4Me (loggar för Win95/98/Me användare kommer att flyttas till C:\Windows\Application Data\RipIt4Me).

  För att lätt identifiera de olika mapparna, så kommer namnet på mappen att vara samma namn som målmappens namn. Ett versionsnummer läggs också till.

  Om du vill titta på dina sparade loggar, så kan du använda menyvalet "Loggar/Inställningar" -> "Titta på sparade loggar".  • OBS: Application Data mappen är skapad av Windows, inte av RipIt4Me. Microsoft beslöt sig för att göra den gömd. Men du kan ändra på detta. Öppna Mina Dokument mappen och i menyn, välj Verktyg - Mappalternativ... - Visning. Ändra inställningen till "Visa dolda filer och mappar" och klicka på "Använd i alla mappar" knappen. Du kan nu se Application Data mappen (och andra gömda mappar).


  De här tre alternativen har du i alternativet "Spara loggarna?" listan:

  • Aldrig

   Loggarna flyttas aldrig. Om du vill flytta dem, så måste du använda menyalternativet "Loggar/Inställningar" -> "Spara loggar".


  • Alltid

   Loggarna är alltid flyttade och du kommer att se ett fönster som berättar för dig att RipIt4Me har flyttat dem.  • Fråga mig

   Du kommer att kunna bestämma dig efter varje körning med RipIt4Me om du vill flytta dem eller inte.   Om du väljer "Nej", så kan du fortfarande flytta dem om du väljer menyalternativet "Loggar/Inställningar" -> "Spara loggar".


  Standardinställning är "Alltid".


 • 3.1.7 Gränssnittsspråk

  Fr o m version 1.6.5.0, så tillåter RipIt4Me dig att skapa språkfiler för andra språk än engelska för RipIt4Me's gränssnitt. Vi hoppas att några snälla människor vill översätta språkfilerna i StringsUS.lang filen (finns i din Application Data/RipIt4Me mapp), eller du kanske väljer att göra det själv.

  För att själv skapa en ny språkfil, namnändra StringsUS.lang till någonting annat med "lang" ändelsen (t ex finska.lang). Ändra nu "Language ID" i språkfilen till en ISO språkkod (t ex, 26226 för franska eller 25971 för spanska). Ändra inte "\n" i språkfilen - eftersom dessa är radbrytningar.

  För att RipIt4Me ska hitta din språkfil, placera språkfilen i samma mapp som din RipIt4Me.ini fil.

  Allteftersom språkfiler är postade i forumet, så kommer vi att inkludera dem i installations- programmet. När du väl har en språkfil, så är det bara att välja den i inställningarna.  • OBS: Om en rad inte finns i språkfilen, så kommer den engelska att användas istället.

  Se också FAQ 6 och hemsidan för språkfiler.


 • 3.1.8 Spelarinställningar

  De här inställningar är nödvändiga om du vill använda "Hoppa Till Meny" funktionen.  Allt du behöver göra är att välja ditt önskade språk för varje alternativ (meny, ljud och undertexter). Det finns tio förinställningar för de mest vanliga språken: en (engelska), es (spanska), fr (franska), de (tyska), it (italienska), pt (portugisiska), da (danska), sv (svenska), ru (ryska) och ja (japanska). Om du trycker på någon av dessa så kommer alla tre alternativen "önskat språk" att ändras. Tryck på OK knappen för att bekräfta.

  Det kommer inte att vara något behov av att ändra regionkoden från "regionfri" om dina DVD Decrypter inställningar är satta till att ta bort RC och RCE skydden som visas nedan.


3.2 Avancerade alternativPå en ARccOS DVD, så är det alltid nödvändigt att ta bort skräpet från IFO filerna, men det är inte alltid nödvändigt att ta bort de dåliga sektorerna från VOB filerna.

Så länge som ARccOS hänvisningarna är borttagna från IFO filerna, så vill det här materialet dyka upp som orefererat i DVD Shrink, vilket bör vara tillräckligt för att tillåta dig att göra en säkerhetskopia av din DVD.

Om du väljer att städa VOB filerna, så måste FixVTS fysiskt flytta sektorer från en plats till en annan på samma hårddisk och det tar lite tid - så det är snabbare att inte behöva ta bort någonting från VOB filerna. Naturligtvis så är den "renaste" och säkraste rippningen att ta bort allt skräp - detta kommer att spara utrymme åt dig och sänka kompressionskraven.

Det är rekommenderat att du använder FixVTS på alla dina ARccOS och RipGuard skyddade DVD skivor.  

Du har tre möjligheter:

1. Både RipIt4Me "Ta bort skyddade celler" på och FixVTS "Ta bort orefererad video" på

Allt skräp är borttaget från både IFO och VOB filerna. Det här bör lämna ett minimum i orefererat material sektionen i DVD Shrink. Det här är det rekommenderade (och standard) tillvägagångssättet.

2. RipIt4Me ta bort på och FixVTS ta bort av

Allt skräp är borttaget från IFO filerna, men inte från VOB filerna. Tomma paket är ersatta av "fyllnadspaket". Dessa kommer att dyka upp som orefererat material i DVD Shrink.

3. RipIt4Me ta bort av och FixVTS ta bort av/på

Ingenting är borttaget vare sig från IFO- eller VOB filerna (förutom tomma paket som är ersatta av "fyllnadspaket"). Dessa kommer att dyka upp på det vanliga stället i DVD Shrink. Inte rekommenderat för ARccOS eller RipGuard DVD skivor men kommer att fungera bra på äldre DVD skivor och på de som bara har CSS kopieringsskydd.
 • 3.2.1 Ta bort skyddade celler

  Det finns ett flertal celler i början av en ARccOS skyddad titel. De här cellerna är inte användbara och fyller bara till uppgift att hoppa över de skyddade cellerna vid uppspelning av DVDn, med hjälp av olika "cellkommandon". Bland de överhoppade cellerna finns de celler som är skyddade av läsfel, vilka DVD Decrypter ersätter med attrappceller när du rippar DVDn. Under städning så kan du behandla VOB filerna med FixVTS för att fysiskt ta bort de nu orefererade ARccOS cellerna.

  I en del fall (fortfarande ett mysterium) så är ljudet desynkroniserat när huvudtiteln spelas upp på en vanlig DVD spelare. (Observera att den här desynkroniseringen märks vanligtvis inte när uppspelning sker med en mjukvaruspelare på en dator!) Genom att ta bort de onödiga cellerna, så borde ljud desynkroniseringen vara fixad. Om du tänker använda AutoGK (eller någonting liknande), så måste du ta bort de skyddade cellerna från IFO- och VOB filerna p g a en begränsning i DGindex, vilket orsakar osynkronisering i ljudet/videon.

  Det är också bättre att ta bort de onödiga cellerna om du behöver komprimera DVDn så att den ryms på en DVD-5. Du kommer att kunna använda en lägre kompressionsgrad.

  Om du aktiverar den här inställningen, så bör du också aktivera FixVTS's inställning 'Remove unreferenced and blank cells' (Ta bort orefererade och tomma celler). Om du inte gör detta, så är det ingen idé att aktivera den här inställningen eftersom de skyddade cellerna fortfarande fysiskt kommer att vara kvar i VOB filerna.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.2.2 Ta bort små celler

  Den här inställningen är bara aktiverad om du också aktiverar 'Ta bort skyddade celler'.

  När du spelar titeln, så är vissa av originalcellerna (vanligtvis två eller tre) fortfarande spelade. De här spelade cellerna är korta (mindre än 1 sekund), men eftersom det finns cellkommandon länkade till dem, så tar det för spelaren vanligtvis några sekunder att spela var och en av dessa celler och starta filmen. Det här betyder att uppspelningen av den riktiga titeln inte kan starta med en gång, och i extrema fall, så kan spelaren "hänga sig".

  Om du aktiverar den här inställningen, så kommer alla "små" celler (uppspelningstid mindre än en sekund), som var ursprungligen kvar från ARccOS skyddet, att tas bort.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.2.3 Ta bort värdelösa menyceller

  Den här inställningen är bara aktiverad om du också aktiverar 'Ta bort skyddade celler'.

  Om det här alternativet är valt, så kommer RipIt4Me att ta bort alla celler i en meny som inte är spelade. Detta inkluderar de väldiga tomma celler, som vanligtvis kan hittas i VIDEO_TS.VOB filen som "utfyllnadsmaterial", vilket vanligtvis är flera hundra megabyte. Det är bra att aktivera det här alternativet, eftersom det kommer att resultera i en lägre kompression.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.2.4 Hoppa över irriterande PGCs

  Markera det här alternativet om du vill att RipIt4Me automatiskt ska döda uppspelning av irriterande skräp som FBI varningar. Det finns flera tester som RipIt4Me gör för att kontrollera om en PGC är irriterande och kan hoppas över. FAQ 26 innehåller mer detaljerad information.

  Standardinställning är 'avaktiverad'.

   
 • 3.2.5 Ta bort sista VTS om det behövs

  På många DVD skivor distribuerade från Sony som är ARccOS skyddade, så är det sista Video TitleSet (VTS) falskt (vanligtvis så ser du ca 1 timme och 36 minuter med svart video i den, skapad bara för att ta upp värdefullt utrymme). Om du aktiverar den här inställningen, så kommer den sista falska VTS att tas bort. Om RipIt4Me hittar andra falska VTS, så kommer de också att tas bort

  Standardinställning är 'aktiverad'. Det är väldigt användbart att behålla den som aktiverad eftersom de här falska VTS kan uppgå till hundratals megabyte.

   
 • 3.2.6 Rensa falska VTS om det behövs

  En del senare DVD skivor (som Final Destination 3 - Italien) har en falsk VTS inte på slutet (som kan tas bort), men i mitten av DVD strukturen. I det här fallet, för att kunna rippa DVDn och behålla strukturens integritet, så måste den falska VTS bli rensad, inte borttagen.

  Standardinställning är 'aktiverad' och det är en bra idé att låta det vara så. Rensning av de här VTS kan också spara hundratals megabyte.

   
 • 3.2.7 BOV: Skanna celler mindre än # sek.

  Button Over Video - "Knappar Över Video" - (BOV) är en funktion som kan ses på fler och fler av dagens DVD skivor. Syftet med BOV är i grund och botten att göra en övergång från din huvudfilm till något extramaterial som är i en annan VTS. Ett bra exempel är den vita kaninen funktionen i The Matrix. Andra exempel är Bambi II, Stuart Little 2, Spiderman och Men in Black II.

  RipIt4Me skannar titel VOB filerna för BOV. För att snabba på och inte slösa tid med att skanna delar av VOB filerna som är mindre troliga att innehålla knappar, så skannar RipIt4Me bara celler som är av liten till genomsnittlig längd. Den här inställningen tillåter dig att justera den maximala längd av cellerna som kommer att skannas för BOV.

  Standardvärdet är '300', vilket är en celltid om 5 minuter.

   
 • 3.2.8 BOV: Skanna alla # VOBU

  En VOBU innehåller ungefär en halv sekund med video. Den här inställningen avgör vilka VOBU som är skannade för BOV inom de celler som valdes i sektion 3.2.7 ovan.

  Sätt den till 1 för att skanna varje VOBU i de valda cellerna (långsammast men säkrast). Sätt den till ett högre nummer för att hoppa över vissa VOBU i en cell. I vilket fall som helst, för säkerhets skull, så är den första och den sista VOBU i varje cell i en VTS skannad.

  Våra tester visar att standardinställningen på 30 är rimlig. Vid det här värdet så är den första VOBU skannad, sedan är 30 överhoppade, sedan är en annan skannad, sedan ytterligare 30 som är överhoppade, tills dess att cellen tar slut, och då är den sista VOBU skannad.

  Standardvärdet är '30', vilket är ca 15 sekunders video.
   
3.3 1-Klick Metod • 3.3.1 Kör FixVTS efter rippningen

  FixVTS kommer att återindexera dina video filer och även om du har valt att den ska göra det, ta bort outnyttjat utrymme från de skyddade cellerna.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.3.2 Kör DVD Shrink efter rippningen

  Du har här alternativet att automatiskt starta DVD Shrink med de rippade filerna.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.3.3. Koppla bort RCE varningen

  Om du aktiverar det här alternativet, så kommer du inte att behöva svara på det här fönstret under rippningsfasen. RCE (Regional Coding Enhancement) är ett ytterligare lager av skydd som en del filmbolag har utrustat en del DVD skivor med för att förhindra dem från att spela på regionfria eller flerregion spelare.  Standardinställning är 'aktiverad'.


3.4 FixVTS inställningar


 

 • 3.4.1 Kör alltid FixVTS på hela DVDn

  Om det här alternativet är markerat, så kommer FixVTS att köras på hela DVDn, oavsett om det behövs eller inte. Det här är en bra säkerhetskontroll för de som inte säkra på om de ska köra FixVTS eller inte.

  Om DVDn verkar vara skyddad av ARccOS eller RipGuard, så kommer FixVTS fortfarande att köras på hela DVDn, oavsett vilken inställning som har valts.

  Om det här alternativet är omarkerat och DVDn inte är skyddad, så kommer FixVTS bara att köras på:

  • menyerna
  • de titelset som har ändrats (t ex att celler har tagits bort) och
  • titelset som visar orefererat material

 • Att köra FixVTS med det här alternativet avaktiverat kan hjälpa till att spara lite mer tid för de som har bråttom. I annat fall, så är det säkrare att ha den här inställningen aktiverad för att behandla hela DVDn.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.4.2 Ta bort orefererad video

  Om det här alternativet är markerat, så kan FixVTS ta bort orefererade celler (celler som är i VOB filerna, men som aldrig är spelade, enligt IFO filen). Det kan också fixa tomma paket som ibland är tillagda av DVD rippare när de träffar på oläsbara sektorer. De här tomma paketen kan antingen tas bort, eller ersättas med anpassade "utfyllnadspaket" - vilket innebär att mindre komprimering behövs och bättre bildkvalitet om du behöver komprimera filerna för att få de att rymmas på en single layer skiva när du ska bränna filerna.

  Standardinställning är 'aktiverad'.

   
 • 3.4.3 Behandla i samma mapp

  Om det här alternativet är markerat, så kommer inte FixVTS att skapa en säkerhetskopia av originalfilerna och körningen kommer också att vara mycket snabbare. Om det skulle uppstå ett problem (inte troligt), så kan du alltid rippa original DVDn igen.

  Standardinställning är 'aktiverad'.


3.5 Ljud- och målmappsalternativ
 • 3.5.1 Spela ljud efter rippningen

  Gör det möjligt för dig att spela upp ett ljud när RipIt4Me är klar.

  Standardinställning är 'aktiverad' och standardljudet är det glada "det lyckades ljudet" från DVD Decrypter.

  Du kan också ändra standardljudet till vad du vill så länge som det är i wav format.

  Om du klickar på knappen så kan du höra det valda ljudet.


 • 3.5.2 Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn

  Om aktiverad, så kommer RipIt4Me automatiskt att skapa och namnge en ny mapp för din rippning baserat på DVDns volymnamn. Om DVDns volymnamn är "Seinfeld", så kommer målmappen att få samma namn.

  Det finns också alternativet "Inkludera VIDEO_TS mapp" som kommer att placera dina rippade filer i en VIDEO_TS mapp. Det här alternativet kan bara väljas om du aktiverar det första alternativet "Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn".

  Standardinställningarna är 'aktiverad' för "Skapa målmapp för rippningen från DVDns volymnamn" och 'avaktiverat' för "Inkludera VIDEO_TS mapp".

  Du kan också ange enhet och mapp dit du vill att dina rippningar ska sparas till om anger sökvägen i inställningen "Basmapp för rippningar".

  Om du vill ändra sökvägen för basmappen för rippningarna, klicka på och bläddra till det nya ställe som du vill ska användas av RipIt4Me (t ex C:\DVD Filmer).


3.6 Sökvägar till programmenTillåter dig att ange/ändra placeringen av DVD Decrypter, DVD Shrink och FixVTS.

Om du vill ändra placeringen, klicka på och bläddra till programmets nya placering.


3.7 Kopiera IFO filernaDet här anger den metod som ska användas för att kopiera DVDns IFO filer till din målmapp. Om du inte har några problem med RipIt4Me, låt inställningen vara på "Use SPTI" (använd SPTI, som är standardinställning).

Men om programmet kraschar eller du får meddelandet "VIDEO_TS.IFO deklarerar X VTS, och jag hittar bara Y på skivan", så försök att ändra den här inställningen till "Use Microsoft API" (som använder Microsofts gränssnitt för att läsa DVDn) eller "DVD Decrypter" (som startar DVD Decrypter för att läsa IFO filerna i steget där PSL filen skapas).

Du kan läsa mer om detta i denna FAQ.


Åter till Index


4. VerktygsinställningarMenyn i Verktygsinställningar tillåter dig att enkelt komma åt 24 av dina favorit DVD program som accepterar kommandoradsinläsning. Du kan också snabbt öppna den senaste målmappen som använts, för att kunna undersöka filerna.


4.1 Installera ett nytt verktyg

För att installera ett nytt verktyg, välj 'Verktyg' → 'Verktygsinställningar'. Klicka sedan på 'Lägg till', skriv in programmets namn i raden för 'Verktygsnamn' och antingen skriv in, eller bläddra till, programmets körbara fil i raden för 'Verktygssökväg'. Klicka på 'OK' för att avsluta eller 'Lägg till' för att lägga till ett annat verktyg.
4.2 Använda verktygen

När väl din rippning är klar, så kan du öppna målmappen genom att välja 'Verktyg' → 'Öppna målmappen'.

Du kan också öppna den rippade DVDn i ditt favorit redigeringsprogram genom att välja 'Verktyg' → 'Programnamn'. DVDn kommer att öppnas upp i det programmet (under förutsättning att programmet accepterar kommandoradsinläsning).


Åter till Index

Sidan senast uppdaterad: 8 Februari 2007
Svensk översättning av Skurt.